Żernica ul.Leopolda Miki

Materiał:

Czas realizacji: rok wykon.2009

Opis:

zmiana pokrycia z onduliny na blachodachówkę z poszerzeniem połaci , zwiększenie spadku dachu na lukarnie