Rybnik Boguszowice ul.Bpguszowicka 126

Materiał: dachówka Roben

Czas realizacji: rok wykon.2008

Opis:

przebudowa dachu, zrzucanie żużlu,pokrycie dachówką ceramiczną Roben