Boguszowice ul. Jastrzębska

Materiał: gont IKO

Czas realizacji: Grudzień 2011

Opis:

Zimą w spkojniejszy czas można robić i TO