Rybnik-Kamień ul. Pojdy

Materiał: Pokrycie dachówką ceramiczną L 32 Koramic-Gorlitz

Czas realizacji: rok wykonania 2006

Opis:

Przebudowa dachu, rozbórka dachu drewnianego i warstwy żużlu